user_mobilelogo

50_2007_SL-LPQT về việc nhận trở lại công dân do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy ban hành.

Nhận thức nhu cầu đấu tranh chống di cư bất hợp pháp và để tạo thuận lợi cho việc nhận trở lại, trên cơ sở có đi có lại, những người nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ của mỗi Bên ký kết;

97_2005_LPQT Tuyên bố chung giữa Việt Nam - Căm-pu-chia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia Xăm-đéc Hun Sen đã sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2005.

52_2005_LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhắc lại sự hợp tác giữa các thành viên của Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Liên Hiệp quốc trong việc hình thành và khai thác mạng lưới Đường bộ Châu Á,

41_2010_SL-LPQT Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc

"Người bị kết án phạt tù” là bất cứ người nào đã bị tòa án trong phạm vi thẩm quyền xét xử của Bên chuyển giao áp dụng hình phạt trong phạm vi định nghĩa về "hình phạt" quy định tại khoản c Điều này;

12_2009_SL-LPQT Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ, ký tại Hà Nội ngày 08 tháng 10 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2008.

02_2010_SL-LPQT về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa En Xan-va-đo, ký tại Tokyo, ngày 16 tháng 01 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2010.

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Phòng 1.1, Tầng M, An Phú Plaza,

117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI

(08) 350.15156

0918.68.69.67