user_mobilelogo

Nhà đất

Cấp giấy hồng cho đất nhỏ

TT - Không phải miếng đất nào quá nhỏ cũng bị từ chối cấp sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) là khẳng định của các cơ quan quản lý đất đai.Trong khi đó, đã…

Được ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm

Đó là một trong những điểm mới của Nghị định (NĐ) 120/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 198/2004 về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 1-3-2011.

Hướng dẫn thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (đã được bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP) hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử…

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Phòng 1.1, Tầng M, An Phú Plaza,

117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI

(08) 350.15156

0918.68.69.67