user_mobilelogo

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà: Khỏi công chứng

(PL) - Loại giao dịch này không buộc phải công chứng mà vẫn bảo đảm được quyền lợi của người mua nhà.

“Không buộc phải công chứng, chứng thực đối với giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và giao dịch góp vốn bằng nhà ở nếu có một bên là tổ chức”. Mới đây, Bộ Xây dựng có văn bản về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi như trên.

Bộ Xây dựng phân tích: Đối với giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì bản chất là chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của người mua nhà theo hợp đồng mua bán nhà ở chứ không phải là mua bán nhà ở. Giao dịch này có ba bên tham gia gồm: Chủ đầu tư, người mua nhà của chủ đầu tư và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng. Trong đó, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng để kết thúc giao dịch với bên mua nhà ở lần đầu và thực hiện giao dịch với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng. Chủ đầu tư là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có tư cách pháp nhân, có con dấu để thực hiện các giao dịch trên. Do đó giao dịch này không bắt buộc phải công chứng mà chỉ cần có xác nhận của chủ đầu tư để tạo thuận lợi cho người tham gia giao dịch và giảm bớt các thủ tục hành chính là hợp lý và vẫn bảo đảm được quyền lợi của người mua nhà.

Đối với giao dịch góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức, Bộ Xây dựng cho rằng đây cũng là giao dịch mà có một bên là tổ chức tham gia, có tư cách pháp nhân, có con dấu, hoạt động theo quy định của pháp luật. Mặt khác, khi tham gia giao dịch này thì bên góp vốn vẫn tiếp tục tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong toàn bộ quá trình hợp tác kinh doanh. Do đó trường hợp này cũng không nên bắt buộc phải có công chứng hoặc chứng thực để giảm bớt các thủ tục hành chính cho các bên.

Trước đó (tháng 10-2014), góp ý về dự thảo trên, Bộ Tư pháp đề nghị: Đối với các giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và giao dịch góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức thì cần phải được công chứng hoặc chứng thực để bảo đảm an toàn pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không đồng tình với đề xuất và có phân tích như trên.

Về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở, Bộ Tư pháp đề nghị đối với các hợp đồng phải công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.

Theo Bộ Xây dựng, để chặt chẽ và đảm bảo quyền lợi của các bên, thời điểm có hiệu lực của loại hợp đồng phải công chứng, chứng thực do các bên thỏa thuận nhưng phải sau khi hợp đồng được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.

HOÀNG VÂN

Nguồn: Báo Pháp luật Tp.HCM

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Phòng 1.1, Tầng M, An Phú Plaza,

117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI

(08) 350.15156

0918.68.69.67